Andrzejówka, przy cerkwi, właściciel - Parafia rzymskokatolicka
Barcice Górne przy zab. J. Poczkajskiego 9
Barcice, przy kościele, właściciel - Skarb Państwa
Barcice, leśnictwo Kamieniec oddz. 35c
"Diabelskie Ściany"
Gaboń-Prehyba, właściciel - Skarb Państwa
Źródło Tadeusz
Krościenko, aleja do źródełka, właściciel - A. i St. Dziewolscy
Krynica D. przy kościele (cerkwi) właściciel - Parafia rzymskokatolicka
Krynica ul. Ludowa, teren LZD właściciel - Skarb Państwa
Leluchów, przy cerkwi, właściciel - Parafia rzymskokatolicka
Leluchów w polu - drzewo wolnostojące, właściciel - Stanisz Kazimierz
Leluchów, przy zabudowaniach gosp. właściciel - L. Sajdak
Łabowa, przy UG, właściciel - Skarb Państwa
Łomnica Zdrój, na Łomniczance właściciel - Skarb Państwa
Łomnica Zdrój, przy Łomniczance, w pobliżu pomnika pamięci, właściciel - Skarb Państwa
Kobylarz
Mochnaczka Niżna k/kościoła właściciel - Parafia rzymskokatolicka
Mochnaczka Niżna obok zabud. gosp. J Biskupa 37, właściciel - PFZ
Mochnaczka Niżna przy drodze do szkoły, właściciel - Sk. Państwa
Mochnaczka Niżna przy kaplicy pw. Narodzenia N. M. P. , właściciel - Zgromadzenie ss Michalitek
Mochnaczka Niżna, przy zabudowaniach gosp. właściciel - Leon Golonka
Krzesło Kingi Prehyba
Moszczenica - przy zab. mieszkalnych, właściciel - P. J. Padula
Moszczenica Niżna, przy drodze obok starej szkoły
Moszczenica Niżna, przy zab. J. Pierzchała
Moszczenica Niżna, przy zab. Z. Zagórowskiej, 44
Moszczenica Niżna, przy zab. A. Kudłacza
Muszyna k/kościoła, właściciel - Parafia rzymskokatolicka
Muszyna między kościołem a cmentarzem,właściciel - Parafia rzymskokatolicka
Muszyna, obok DW Ociemniałych
Muszyna, przy dworcu kolejowym
Muszyna, przy Zespole Szkół Ogólnokszt. Rynek 11 właściciel - Skarb Państwa
Muszyna, ul. Piłsudskiego, właściciel - Skarb Państwa
Muszyna-Złockie, przy zab. P. Świneckiej M. 12
Nawojowa, przy pałacu Stadnickich
Mofeta -Złockie
Piwniczna, na starym cmentarzu, właściciel - Parafia rzymskokatolicka
Piwniczna, ul. Kolejowa, właściciel - Skarb Państwa
Piwniczna-Borownice, przy szosie, właściciel - RDP
Popowice, obok zab. gosp. właściciel - M. Węgrzyn 92
Przysietnica 2 lipy koło kapliczki
Przysietnica, przy zab. W. Tomasiaka, 13
Limba -Jaworzyna Krynicka
Rytro, przy zabudowaniach gospodarczych, właściciel - Dudczak, 46
Stary Sącz dziedziniec klasztorny ss Klarysek, właściciel - Zgromadzenie ss Klarysek
Stary Sącz na skarpie, właściciel - Sk. Państwa
Stary Sącz, dworzec PKP, przy szlaku żółtym, na Prehybę
Stary Sącz, przed budynkiem UMiG, właściciel - Skarb Państwa
Stary Sącz, ul. Mickiewicza 33 właściciel - ZSR
Stary Sącz, w otocz. kościółka św. Krzyża (kaplica św. Floriana), właściciel - Skarb Państwa
Stoki Jaworzyny, właściciel - LZD
Szczawnica - Potok Sopotnicki, wodospad Skalskich
Szczawnica k/sanatorium "Świerki" PG, właściciel - PPU Szczawnica
Szczawnica- Park Górny, na wprost pijalni, właściciel - PPU Szczawnica
Szczawnica- PD, przy alejce spacerowej, właściciel - UM Szczawnica
Szczawnica- PD, w pobliżu altanki, właściciel - UM Szczawnica
Szczawnica -PG, między kapl. zdrojową a sanatorium 'Modrzewie" właściciel - PPU Szczwn.
Szczawnica przy alejce spacerowej obok Malinowej, właściciel - PPU Szczawnica
Szczawnica, - ul. Szalay'a, przy ogrodz. starego cmentarza, właściciel - parafia Rz-K
Szczawnica, k/altany
Szczawnica, PG naprzeciw kapliczki MB, właściciel - Skarb Państwa
Szczawnica, PG w alei cisowej, właściciel - Skarb Państwa
Szczawnica, PG w pobliżu spalonego dworku i pomnika Szalay'a, właściciel - Skarb Państwa
Szczawnica-PD właściciel - UM Szczawnica
Szczawnica-PD, alejka do san. "Chemik",właściciel -UM Szcawnica
Szczawnica-PD, przy alejce spacerowej, właściciel - UM Szczawnica
Szczawnica-PD, w pobliżu al. spacerowej, właściciel - UM Szczawnica
Szczawnica-PD, właściciel - UM Szczawnica
Szczawnica-PG, między san. Świerki " a "Batory",właściciel - PPU Szczawnica
Szczawnica-PG, obok DZ "Malinowa" właściciel - PPU Szczawnica
Szczawnica-PG, przy alejce spacerowej k/sanatorium "Świerki", właściciel - PPU Szczawnica
Szczawnica-PG, przy alejce spacerowej k/sanatorium "Świerki", właściciel - PPU Szczawnica
Szczawnica-PG, właściciel - PPU Szczawnica
Szczawnik-Leśnictwo, oddz. 3d, właściciel - Skarb Państwa
Szlak turyst. na Jaworzynę, właściciel - Skarb Państwa
Tylicz k/kościoła, właściciel - Parafia rzymskokatolicka
Tylicz, przy cerkwi, właściciel - Parafia rzymskokatolicka
Wierchomla Wielka, przy stacji kolejowej
Wierchomla, pomiędzy szosą a torem kolejowym
Wierchomla, przy kapliczce przydrożnej, właściciel - Skarb Państwa - RDP
Wierchomla, nad potokiem, Potasznia, właściciel - ?
Wojkowa, przy kapkliczce, właściciel - J. Faron 37
Wojkowa, przy zab. gospod. właściciel - St. Głąb
Złockie obok plebanii właściciel - Skarb Państwa

Aktualizowano: 2009/04/05 - 09:10 - Wydawca: administrator